• İmmunohistokimya
  Kanserler yanısıra, tanısı ileri tekniklerin kullanılmasını gerektiren böbrek ve deri hastalıkları gibi bir grup hastalıkta da histokimya, immünhistokimya, immünfloresan ve moleküler yöntemler rutin olarak kullanılmaktadır.
 • HPV

  Kadınlarda rahim ağzı kanserine neden olan Human Papilloma Virusnün varlığını ve tipini tespit eden bir testtir. Laboratuvarımızda gelişmiş tekniklerle HPV DNA Tip Analizi yapılmaktadır.

   

 • Smear
  Kadınlarda rahim ağzı kanserinin erken tanısı için bir sitolojik tarama yöntemidir. 
 • Histokimya
  Laboratuvarımızda hazırlanmış doku kesitlerinin, kimyasal ve fiziksel analiz yöntemleri kullanılarak kimyasal özelliklerinin incelenmesi yapılmaktadır.
 • Frozen Section
  Dondurulmuş dokudan mikrotomla kesilen örneğin hemen (özellikle ameliyat sırasında) mikroskopla incelemesi yapılmaktadır.

MİKRO PATOLOJİ LABORATUARI


1993 yılında Ragıp Ortaç ve Aydın İşisağ tarafından kurulmuş olan laboratuarımız İzmir’deki en eski patoloji laboratuarlarından biri olup, kesintisiz olarak bu güne kadar hizmet vermeye devam etmektedir. Hizmet süreci boyunca her geçen gün kapasitesini ve analiz sayısını arttırmaktadır. 2010 yılındaki patolojik tetkik sayısı 15200 olup, 2011 yılındaki projeksiyonlar ile 20000 üzerinde tetkik öngörülmektedir. Hasta sayısındaki artış, hizmet verilen kurum yelpazesini de arttırmakta olup, şu an 7 adet özel hastane veya tıp merkezine patoloji hizmeti verilmektedir.

 

Patolojik analiz sayısındaki artış ile birlikte makine parkı ve kullanılan malzemede de modernleşmeye gidilmiştir. Şu an laboratuarımızda yarı kapalı doku takip cihazı, tam otomatik doku bloklama cihazı, son model çift kompresörlü frozen cihazı, fotoğraf çekilmesine imkan sağlayan immonfleurosan ataçmanlı, konsültasyon yapmaya uygun dual mikroskop ve HPV genotiplemesi için kapalı sistem PCR multiplex cihazı kullanılmaktadır.

 

Laboratuarımızda rutin patoloji işlemleri yansıra patoloji alanındaki ileri teknikler de kullanılmaktadır. Şu an 64 çeşit antikor ile meme ve diğer tümörlerin prognostik belirleyicileri, lenfoma tiplemesi, tümör ayırıcı tanısı, primer odak saptamaya yönelik çalışmalar ve hipofiz adenomu hormon  immunohistokimyası uygulanabilmekte; 7 çeşit antikor ile böbrek ve deri biyopsilerinde  immunfleurosan inceleme yapılabilmekte; 11 çeşit histokimyasal boyama kullanılabilmektedir. Ayrıca PCR yöntemi ile HPV DNA genotiplemesi yapılarak dünyada en sık görülen 21 tip analiz edilebilmekte yüksek veya düşük riskli HPV tipleri saptanabilmektedir.  Pediatrik patoloji konusundaki deneyimimize bağlı olarak ayrıntılı perinatal  otopsi yapılabilmektedir.

 

Laboratuarımızda biri halen yürütülmekte olan TUBİTAK projesi olmak üzere çok sayıda çalışmaya destek ve hizmet verilmiştir. Bu güne kadar çok sayıda doktora tezi gerçekleştirilmiştir. Halen sözleşme yapılmış üç adet kuruma patoloji konusunda konsültasyon hizmeti verilmekte olup, meslektaş dayanışması doğrultusunda pek çok sayıdaki patoloji uzmanına da bu hizmeti ücretsiz olarak sunmaktayız.

 

Tıp bilimlerinde son yıllardaki hızlı gelişime ayak uydurabilme ve patoloji dalındaki geniş bilgi birikimine ulaşabilme takım çalışmasını gerektirmektedir. Bu düşünceden hareketle Mikro patoloji laboratuarı kurulduğu yıldan itibaren deneyimli patolog gurubu ile birlikte çalışmaktadır. Birlikte çalıştığımız patoloji kadrosu şu an ulusal nöropatoloji, ulusal pediatrik patoloji ve ulusal üro-onkoloji  çalışma gurupları içersinde yer almaktadır.

 

Mikro patoloji laboratuarının hizmet kalite hedefi; doğru, zamanında ve en ekonomik tanıyı koymaktır.

 

Mikro Özel Sağlık Hizmetleri ltd

             Şirket Müdürü           

                                                                                                    Prof Dr Eren Demirtaş      

Kayıt Ol

Bottom ModuleSistemden yeni bir kullanıcı kaydı oluşturun

Aktif Et

Bottom ModuleMikro Patoloji yetkilisi ile görüşün

Takip Et

Bottom ModuleSistemden gönderdiğiniz materyalleri takip edin

Paylaş

Bottom ModuleHastalarınıza rapolarını anında iletin

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour